-->
    زادگاه مهر
چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر یک تن مباد
صفحه اصلی
ایمیل من
وبلاگ قبلی من


واپسین دست نوشته ها

 • برای او که...
 • پتیشن
 • چند تا لینک
 • تپش قلبی که زندگیست
 • بیچاره کودکان همیشه قربانی!
 • Love in a bottle
 • من می خوام پیاده شم!
 • نامه سرگشاده به مرتضوی
 • تصمیم گیری
 • بی...

 • بایگانی

 • September 2004
 • October 2004
 • November 2004
 • December 2004
 • January 2005
 • February 2005

 • پیوندها


  ایرانیان بلژیک
  از بلژیک چه خبر؟
  احمد شاملو
  فروغ فرخزاد
  فريدون مشيری
  سهراب سپهری
  پونه بارانی
  آوای آزاد
  زنان ایران
  کودکان ایران
  عکسهای تهران

  Tegen Racisme

   
  Saturday, January 22, 2005
  باز هم دستگیری یک وبلاگ نویس دیگر!

  متاسفانه یکی دیگه از وبلاگ نویسان رو دستگیر کردن.از قرار معلوم برای آزادیش هم 200 میلیون تومن قرار وثیقه صادر کردن!
  دلم بدجوری گرفته..
  سری به وبلاگ آقای زُهری بزنید که بسیار جالب در این باره نوشته است.

  و من باز هم یاد این شعر شاملو افتادم:

  گيرم که در باورتان به خاک نشستم
  و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است،
  با ريشه چه می کنيد؟
  گيرم که بر سر اين بام پشته در کمين پرنده ای
  پرواز را علامت ممنوع می زنيد،
  با جوجه های نشسته در آشيانه چه می کنيد؟
  گيرم که می زنيد،
  گيرم که می بريد،
  گيرم که می کشيد،
  با رويش ناگزير جوانه چه می کنيد؟  Powered by Blogger